מתי"א אבו באסמה - אודות מתי''א
נווט למעלה
אודות מתי"א
 
מתי"א -היא זרוע הביצוע של הפיקוח על הח"מ הנותן מענה לאוכלוסיה של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
בגילאי 3-21  המשולבים בחינוך הרגיל  ובמסגרות הח"מ . כל זאת עפ"י סעיף 7 בחוק השילוב , חוזר מנכ"ל
 ס"ג/10 (ב), סיוון , תשס"ג -2003 ) .
 
מתי"א  היא מסגרת חינוכית ארגונית המיועדת לרכז ולתאם שירותים שונים המיועדים למסגרות החינוך הרגיל
ולמסגרות החינוך המיוחד.
הוא הזרוע הביצועית של הפיקוח על החינוך המיוחד בהפעלת תוכנית השילוב ברמה היישובית והאזורית .
באמצעות המתי"א ניתנים שירותי החינוך מיוחד לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך
 הרגיל- בכתות החינוך מיוחד ובכתות הרגילות.
ריכוז עבודת ועדת השילוב היישובית עפ"י הנחיות המפקח על החינוך המיוחד ,בתיאום עם יו"ר ועדת השילוב
 היישובית.
יישום וביצוע פעולות השתלמות לגננות ולמורי השילוב  במטרה להעמיק ולהעשיר את הידע המקצועי שלהם .
הנחיה ,הדרכה ומעקב אחר ביצוע תוכנית חינוכית יחידנית ( ת"י).
קיום קשר רציף עם מנהלי מוסדות החינוך הרגיל והרשויות המקומיות לבדיקת צרכים ולתיאום וקבלת משוב 
לגבי הפעלת תוכנית השילוב .
 
 ב.פעילות המתי"א והשירותים הנלווים:
 
    1 - ליווי והדרכת בתי ספר בהטמעת התיקון לחוק החינוך המיוחד ובכל המשתמע ממנו לעבודת ועדת
 השילוב הבית ספרית.
    2 - ריכוז ועדת השילוב של גני הילדים.
    3 - הכנת דוחות לועדת שילוב יישובית כנדרש.
    4 - ליווי והדרכת צוותי בתי הספר והגנים בבניית תכניות מותאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
    5 - בניית מערך השתלמויות ומפגשי הדרכה להשבחת מקצועיות מורי החינוך המיוחד, מורי השילוב,
צוותים פרא-רפואיים וטיפוליים ואנשי צוות אחרים העובדים עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
    6- מרכז משאבים פדגוגים ודידקטיים בתחומי החינוך המיוחד.
    7 - חשיפת המורים לפרסומי אקדמיה ופדגוגיה עדכניים בתחום החינוך המיוחד.
    8 - השאלת ציוד מותאם לצרכים הפדגוגיים של המורים והמטפלים המותאמים לצרכים המיוחדים של
התלמידים במסגרות החינוך.
   9 - עידוד והפעלת יוזמות לשילוב ילדי מסגרות החינוך המיוחד בחינוך הרגיל.
    10 - הדרכת המורים בהפעלת מערכים מתוקשבים בתהליכי הוראה - למידה, השתתפות בפורומים
 ושיתוף בידע .
 
ג. חזון / עיקרי התפיסה החינוכית של מתי"א :
 
 מתי"א איכותי בהישגיו הלימודים והחברתיים תוך יצירת תרבות עבודה פדגוגית חינוכית וארגונית למיצוי                              הפוטנציאלי הטמון בתלמידיווהכשרתם להיות
 לומדים עצמאיים המסוגלים לפתח רגישות לבעיות אקטואליות בתחום היום יום והיכולת לתפקד בסביבה                        
 משתנה עתירת מדע וטכנולוגיה .
  מחקרים רבים מצביעים על כך שאחד המאפיינים הבולטים של בתי ספר יעילים הוא ביצוע מדידה והערכה
 באופן שוטף ובצורה        מושכלת .
  השאיפה היא שההערכה תהפוך לאורח חיים שגרתי במתי"א בכל התחומים תוך ההתמקדות בשני
 נושאים עיקריים :
 
הערכת הישגים לימודים.  
                                                                                           
הערכת תהליכים מהיבטים ניהולים וארגונים , יוזמות פרויקטים , תוכניות לימוד ופעילויות חינוכיות
 וחברתיות.         
            
 מתי"א אבו בסמה רואה בהורים בקהילה לקוחות חשובים ושותפים לעשייה החינוכית על כל רבדיה
 ושלביה לשינוי עמדות במסגרות החינוך והקהילה
  לגבי תלמידים בעצ"מ ומשמשים כאלמנת חשוב  לשילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחברה ,
 בקהילה הרגילה ובשיפור איכות חייהם..

ד. אני מאמין:
 
  האני מאמין במתי"א אבו בסמה  מהווה עקרון יסוד לעבודת הצוות והוא נחשב למטרה עיקרית שאנו שואפים
 להשיג 
 האני מאמין מיושם בכל השיעורים ובכל הפעילויות שאנו מקיימים .
 העשייה החינוכית במתי"א מושתת על עיקרון האצלת סמכויות , העצמה ושיתוף פעולה בין כל הצוותים ..
1. אנו מאמינים שאקלים חינוכי מיטבי מאפשר מיצוי אופטימאלי של יכולת כל תלמיד .                 
     מתי"א מטפח אקלים חינוכי מיטבי בשיתוף התלמידים ,המורים וההורים . 
2. אנו מאמינים בהכנסת שיטות הוראה חדשות ומגוונות למתי"א תוך הכשרת כוח אדם מיומן  .
3. אנו מאמינים בתרבות ארגונית המאופיינת בערכיות , הישגיות וחדשנות .
4. אנו מאמינים בפיתוח סגל הוראה מוביל ומוכשר כאלמנט מרכזי וחשוב לקידום מטרות המתי"א .
5. אנו מאמינים בחיזוק ופיתוח יוזמות לשילוב אוכלוסיות מיוחדות במוסדות חינוך ובקהילה והחברה.
6. אנו מאמנים בשמירה על זכיותיהם של התלמידים תוך כדי השמתם במרכז העשייה הפדגוגית, הטיפולית  והחינוכית.