כסיפה - משימה 6
נווט למעלה
נאמני מחשב2.png

مهمة رقم 6 - 
المهمة : انشاء خطة لمهمة محوسبه بموضوع 
الحذر على الطرق في فصل العطله الصيفية . 
اكتبوا باختصار ما هي المهمة , 
اي ادوات وبرامج ستستعملوا
 وما هو المنتج النهائي للمهمة .
توثيق : ارسال المخطط وايضا ارسال
صورة جماعية . 
נאמני.png