דפים - כל המסמכים
  
  
  
  
  
  
  
adhaaaa.aspx
  
02/10/2014 08:56ללא מידע נוכחותסמיר בשתאוי
ללא מידע נוכחותסמיר בשתאוידף בסיסי
connectus.aspx
  
15/01/2013 14:01ללא מידע נוכחותעינאב נאטור שאמי
ללא מידע נוכחותעינאב נאטור שאמידף Web Part ריק
Emergency0512-5779.aspx
  
12/05/2013 11:22ללא מידע נוכחותע'ראם מוגרבי
ללא מידע נוכחותע'ראם מוגרבי/School/elmaleh/_catalogs/masterpage/ARSchoolHomePageArab.aspx
homepage.aspx
  
27/06/2019 09:46ללא מידע נוכחותאמינה אלאעסם
ללא מידע נוכחותיעל גבאי/school/school_arb/_catalogs/masterpage/ARSchoolHomePageArab.aspx
loh.aspx
הוצא אל: אסמא יונסloh.aspx
הוצא אל: אסמא יונס
  
08/12/2013 10:53ללא מידע נוכחותאחמד אלעמורללא מידע נוכחותאסמא יונסללא מידע נוכחותאוסמה אלדדה/School/elmaleh/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
missionPage1.aspx
  
03/03/2014 12:09ללא מידע נוכחותסמיר בשתאוי
ללא מידע נוכחותסמיר בשתאויגוף בלבד
missionPage2.aspx
  
30/03/2014 10:37ללא מידע נוכחותאמירה יוסף
ללא מידע נוכחותאמירה יוסףגוף בלבד
missionPage3.aspx
  
08/02/2017 20:09ללא מידע נוכחותאיאת אלעמור
ללא מידע נוכחותאיאת אלעמורגוף בלבד
missionPage4.aspx
  
08/02/2017 20:15ללא מידע נוכחותאיאת אלעמור
ללא מידע נוכחותאיאת אלעמורגוף בלבד
האחר-הוא-אני.aspx
  
20/03/2014 09:56ללא מידע נוכחותסמיר בשתאוי
ללא מידע נוכחותסמיר בשתאוידף בסיסי
المعلم-المتميز.aspx
  
30/06/2013 15:47ללא מידע נוכחותע'ראם מוגרבי
ללא מידע נוכחותע'ראם מוגרבידף בסיסי